Spotkanie konsultacyjno

szkoleniowe dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Pod działanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. 

logo LGD ddKrzemienny Krag 300x271

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" w związku z planowanymi naborami wniosków o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięć:

  • 1.2.2 „Spójne działania marketingowe obszaru LGD”,
  •  2.2.2 „Powstanie nowych podmiotów gospodarczych”,
  • 2.2.3 Powstanie nowych podmiotów gospodarczych prowadzonych przez osoby do 34 roku życia”,

serdecznie zaprasza wszystkich potencjalnych beneficjentów jak również zainteresowane osoby z ternu gmin należących do LGD „Krzemienny Krąg” na spotkanie konsultacyjno -  szkoleniowe dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Pod działanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.  

Spotkanie dla mieszkańców gmin: Chotcza, Lipsko, Rzeczniów, Sienno i Solec nad Wisłą odbędzie się 6 grudnia 2016 r.(wtorek) o godz.10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko (sala konferencyjna). 

Przypominamy, iż udział w spotkaniu to jedno z kryteriów oceny wniosków, za które przyznawane będą dodatkowe punkty.