Porządek XXXI Sesji Rady Gminy Solec nad Wisłą

w dniu 29 grudnia 2016 r. o godz. 12:00

w Gminnym Ośrodku Kultury

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy w dniu 29.11.2016 r.

4. Podjęcie uchwał:

a) Uchwała Nr XXXI/157/2016 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Gminy Solec nad Wisłą na 2017 rok.

b) Uchwała Nr XXXI/158/2016 w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej oraz zasad i trybu jej udzielania dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Solcu nad Wisłą w 2017 roku.

c) Uchwała Nr XXXI/159/2016 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej gminy  Nr XVII/93/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku na rok 2016.

d) Uchwała Nr XXXI/160/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Solec nad Wisłą na lata 2016-2027.

e) Uchwała Nr XXXI/161/2016 - Uchwała budżetowa gminy Solec nad Wisłą  na 2017 rok.

f) Uchwała Nr XXXI/162/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Solec nad Wisłą na lata 2017-2027.

5. Interpelacje i zapytania Radnych.

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

7. Sprawy różne.

8.  Zamknięcie posiedzenia Rady Gminy.