O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY SOLEC NAD WISŁĄ

Na podstawie art. 16 § i §2 i ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr.21, poz.11 2 ze  zm.) oraz na podstawie  Uchwały Nr XXXIV/204/2013 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie podziału Gminy Solec nad Wisłą na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych  podaję do  wiadomości, że na terenie gminy Solec nad Wisłą  zostały ustalone następujące numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.

do pobrania bip.solec.pl