O g ł o s z e n i e 27 stycznia 2017r

Wójt Gminy Solec nad Wisłą informuje, że kolejna transza pomocy żywnościowej
w postaci artykułów spożywczych, będzie wydawana  w dniu  27 stycznia  2017r. (piątek)
od godziny 9.00 do godziny 13.00
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą.

 

Żywność będzie wydawana tylko
we wskazany  dzień, bezpłatnie na podstawie  dowodu osobistego i dla osób, które  nie pobierały żywności w 2016r na podstawie skierowań wydawanych przez GOPS.