Porządek XXXII Sesji Rady Gminy Solec nad Wisłą - 27 stycznia 2017 r. godz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury

 

 

w dniu 27 stycznia 2017 r. o godz. 11:00

w Gminnym Ośrodku Kultury

 

 

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy w dniu 29.12.2016 r.

4. Sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Komunalnych za 2016 rok.

5. Informacja na temat działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w 2016 roku.

6. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Kultury w 2016 roku.

7. Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Rady Gminy za 2016 rok.

8. Podjęcie uchwał:

a) Uchwała Nr XXXII/163/2017 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej  na 2017 rok.

b) Uchwała Nr XXXII/164/2017 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów na 2017 rok.

c) Uchwała Nr XXXII/165/2017 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rolnej Handlu i Usług na 2017 rok.

d) Uchwała Nr XXXII/166/2017 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Promocji Gminy na 2017 rok.

      e) Uchwała Nr XXXII/167/2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej gminy Nr XXXI/161/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku na rok 2017.

      f) Uchwała Nr XXXII/168/2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą

 9. Interpelacje i zapytania Radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

11. Sprawy różne.

12.  Zamknięcie posiedzenia Rady Gminy.