ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

 

Wójt Gminy Solec nad Wisłą informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT, oraz:

 

w terminie od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. złożyć odpowiedni wniosek ( druk do pobrania w UG lub na stronie internetowej urzędu) do Wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017r.,

-   w terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.

Na 1 ha użytków rolnych przypada 86 litrów oleju napędowego. Stawkę zwrotu podatku ustalono w wysokości 1.00 zł za 1 litr oleju.

Pieniądze wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku