Mazowiecki Konkurs Wiedzy z zakresu BHP i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów

Już po raz szósty Oddział Regionalny KRUS w Warszawie organizuje Konkurs
dla rolników i sołtysów z całego Mazowsza. Konkurs przebiega we
współorganizacji jednostek samorządu terytorialnego województwa
mazowieckiego i ma na celu promocję bezpieczeństwa pracy na wsi oraz
zmniejszanie skutków degradacji środowiska naturalnego spowodowanego
działalnością rolniczą.

do pobrania