„Marzenia się spełniają …” - I Rejonowy Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej „Kocham moją Ojczyznę” w Solcu nad Wisłą.

 

 

 

 

7aa

Foto Galeria

Aż 65 uczestników ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z Lipska, Woli Soleckiej, Podgóry, Sarnówka, Pawłowic, Chotczy, Ciepielowa, Ostrowca Świętokrzyskiego i Solca nad Wisłą, wzięło udział w I Rejonowym Konkursie Pieśni i Poezji Patriotycznej „Kocham moją Ojczyznę”. Konkurs miał miejsce dnia 3 marca 2017r. w Zespole Szkół Samorządowych w Solcu nad Wisłą, a swoim  zasięgiem obejmował  trzy dekanaty:  lipski, sienieński i iłżecki. Przeprowadzony był równocześnie w dwóch kategoriach: poezja i pieśń patriotyczna Honorowy patronat nad konkursem objęli: Wójt Gminy Solec nad Wisłą i Parafialny Oddział Akcji Katolickiej.  Koordynatorami tego wydarzenia byli Ks. Jarosław Grabka i Barbara Cieśla. W imieniu organizatorów: ZSS w Solcu nad Wisłą i Oddziału Parafialnego Akcji Katolickiej, Pani Iwona Borek – Dyrektor szkoły, dokonała oficjalnego otwarcia konkursu, witając przybyłych uczestników z opiekunami i rodzicami oraz zaproszonych gości w osobach: Pana Marka Szymczyka – Wójta Gminy Solec nad Wisłą, ks. dr Krzysztofa Maja – Proboszcza naszej Parafii i Parafialnego Asystenta Akcji Katolickiej, Panią Wiesławę Dudę – prezesa Parafialnej Akcji Katolickiej z przedstawicielami Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, Panią Katarzynę Tkaczyk – Kierownika Centrum  Usług Wspólnych Gminy Solec nad Wisłą i Panią Elżbietę Klukiewicz – Przewodniczącą Rady Rodziców naszej placówki. Wspólna modlitwa pod przewodnictwem ks. Proboszcza rozpoczęła to wyjątkowe spotkanie. Ks. Krzysztof Maj przypomniał jak bardzo ważne są dla wszystkich  takie słowa, jak:  Bóg, Honor i Ojczyzna. W swoim wystąpieniu Wójt Gminy Solec nad Wisłą zwrócił uwagę na trafny wybór daty konkursu, odnosząc się do obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, jednocześnie życzył zdrowej rywalizacji i miłych wrażeń. Wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”, jednego z utworów obowiązkowych konkursu, zakończyło część oficjalną. Nadszedł czas zmagań konkursowiczów. Przepiękne recytacje, wzruszające interpretacje utworów, pieśni przepełnione nutami patriotyzmu to wszystko sprawiło, że główny cel Konkursu został przez naszych młodych, ale jakże zdolnych wykonawców osiągnięty. Podczas przebiegu całego konkursu panowała niezwykle rodzinna, przyjazna atmosfera. Po wysłuchaniu 48  prezentacji w trzech kategoriach wiekowych w poezji i pieśni patriotycznej komisje konkursowe (poezja – Pani Mariola Kolenda, Pani Agnieszka Sobolewska i Pani Wiesława Duda; pieśń – Pan Kamil Jóźwik, Pani Irena Małkowska i Pan Wacław Sosnowski ) przyznały następujące wyróżnienia i nagrody:

Poezja patriotyczna

W kategorii wiekowej: szkoła podstawowa klasy I-III

Wyróżnienia: Roksana Stępień i Paulina Majewskiej, PSP w Woli Soleckiej

III miejsce: Irmina Zielińska, PSP w Podgórze

II miejsce: Oskar Przymus, PSP w Solcu nad Wisłą

I miejsce: Julia Kiljan, PSP w Woli Soleckiej

 

W kategorii wiekowej: szkoła podstawowa klasy IV-VI

Wyróżnienia: Katarzyna Kołacz,  PSP w Solcu nad Wisłą i Patrycja Pawłowska, PSP w Lipsku

III miejsce: Żaneta Matejek, PSP w Podgórze

II miejsce:  Klaudia Machał, PSP w Woli Soleckiej

I miejsce:  Maria Skalińska, PSP w Solcu nad Wisłą i Natalia Stępień, PSP w Woli Soleckiej

W kategorii wiekowej: gimnazjum

Wyróżnienia: Katarzyna Sulińska -PG w Pawłowicach i Dariusz  Pietrzyk, PG w Ciepielowie

III miejsce:  Karina Krupa, PG w Solcu nad Wisłą

II miejsce: Mikołaj Guz, PG w Pawłowicach

I miejsce: Olga  Rozwadowska, PG w Ciepielowie

Pieśń patriotyczna

W kategorii wiekowej: szkoła podstawowa klasy I-III - soliści

Wyróżnienia: Maja Wójcicka,  PSP w Sarnówku i Paulina Wójcicka, PSP w Woli Soleckiej

III miejsce:  Agata Górz, PSP w Woli Soleckiej

II miejsce:  Amelia Siebyła,  PSP w Woli Soleckiej

I miejsce:  Zuzanna Przydatek, PSP w Sarnówku

W kategorii wiekowej: szkoła podstawowa klasy IV-VI  - soliści

Wyróżnienia:  Maria Kosanowska, PSP w Lipsku i Gabriela Gajek, PSP w Woli Soleckiej

III miejsce:  Julia Michalska,  PSP w Lipsku

II miejsce:  Katarzyna Mróz , PSP w Woli Soleckiej

I miejsce:  Zuzanna Baranowska, PSP w Lipsku i Natalia Żuchowska, PSP w Woli Soleckiej

W kategorii wiekowej: gimnazjum - soliści

Wyróżnienia:  Kinga Boniecka, PG w Ciepielowie

III miejsce:  Patrycja Matyjasek, PG w Solcu nad Wisłą

I miejsce:  Patrycja Fabiszewska, PG w Ciepielowie i Gabriela Papaj, PG w Ostrowcu Św.

W kategorii wiekowej: szkoła podstawowa klasy IV-VI – zespoły

II miejsce: zespól muzyczny, PSP w Podgórze

W kategorii wiekowej: gimnazjum – zespoły

II miejsce: zespół muzyczny, PG w Ciepielowie

I miejsce: zespół muzyczny, PG w Chotczy

Wszyscy zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych wezmą udział w  XIV Diecezjalnym Konkursie Pieśni i Poezji Patriotycznej, który odbędzie się dnia 28 kwietnia br. w Opocznie.

Gratulujemy zwycięzcom, życząc im dalszych sukcesów.

Fundatorami nagród byli: Wójt Gminy Solec nad Wisłą, Ks. Jarosław Grabka – wikariusz naszej Parafii oraz Parafialna Akcja Katolicka przy Parafii pw WNMP w Solcu nad Wisłą.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania za okazaną życzliwość i pomoc w zorganizowaniu Konkursu:

  • Panu Markowi Szymczykowi -Wójtowi Gminy Solec nad Wisłą,
  • Ks. dr Krzysztofowi Majowi - Proboszczowi Parafii Solec nad Wisłą,
  • Panu Jerzemu Skórkiewiczowi – Prezesowi DIAK Diecezji Radomskiej,
  • Pani Teresie Połeć – wiceprezesowi DIAK Diecezji Radomskiej,
  • Ks. Grzegorzowi Wójcikowi – Diecezjalnemu Asystentowi Kościelnemu,
  • Parafialnemu Oddziałowi Akcji Katolickiej.

Szczególne słowa podziękowania kierujemy do uczestników i ich opiekunów oraz tych wszystkich, którzy przyczynili się do przeprowadzenia i uświetnienia                                   I Rejonowego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej w Solcu nad Wisłą.

 

                                                                                                                                                                     Barbara Cieśla