Wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Solcu nad Wisłą

Wójt Gminy Solec nad Wisłą ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Rolnictwa,Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

DO POBRANIA