Kolejna ważna inwestycja drogowa w Solcu nad Wisłą

Samorząd Województwa Mazowieckiego ogłosił swoje plany inwestycyjne. W latach 2017–2019 planuje przeznaczyć na modernizacje i rozbudowy dróg wojewódzkich, mazowieckich szpitali i instytucji kultury blisko 330 mln zł. Wśród dróg, które zostaną zmodernizowane w przyszłym roku znalazła się droga wojewódzka nr 754 w Solcu nad Wisłą ul. Wnuka na długości 1,1 km , na które to zadnie zarezerwowano środki w kwocie 3 mln złotych .

 Bardzo się cieszę, że nasze argumenty przekonały Marszałka Województwa i droga wjazdowa do Solca nad Wisłą doczeka się nowej nawierzchni, chodnika czy odwodnienia --- mówi Marek Szymczyk – Wójt Gminy. Inwestycja ta będzie miała duży wpływ na poprawę bezpieczeństwa oraz jakość poruszania się na tym odcinku. Pilotowałem tą inwestycję od początku mojego urzędowania  na stanowisku Wójta Gminy Solec nad Wisłą i dalej będę to robił, aż do jej ukończenia, czyli do roku 2018.

Większość zaplanowanych inwestycji zrealizowana będzie w tym i kolejnym roku. W sumie na rozbudowy i modernizacje dróg w latach 2017–2019 przeznaczymy 250 mln zł. W 2017 r. prace budowlane pochłoną 100 mln zł, w 2018 r. ponad 125 mln zł, a w 2019 r. ponad 24,5 mln zł. Modernizacje oraz rozbudowy obejmą te drogi, które są w bardzo złym stanie technicznym i wymagają podjęcia pilnych prac remontowych. Planowane inwestycje to przede wszystkim wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, wykonanie nowych warstw bitumicznych, budowa chodników czy zatok autobusowych. Dodatkowo planujemy przebudowę odwodnienia niektórych dróg oraz niebezpiecznych skrzyżowań. Zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą zrównoważonego rozwoju województwa w pierwszej kolejności wskazywaliśmy drogi, dla których zostały opracowane dokumentacje techniczne niezbędne do rozpoczęcia realizacji przez lokalne samorządy w ramach zawartych porozumień. Kolejne kryterium to stan techniczny drogi oraz natężenie ruchu. Wszystkie te zadania są bardzo istotne z punktu widzenia lokalnej społeczności. Nadrzędnym celem realizacji wskazanych zadań jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscowościach położonych przy drogach wojewódzkich– wyjaśnia dyrektor MZDW Zbigniew Ostrowski