Informacja

W tygodniku „Głos Radomski” Nr 11(33) ukazała się błędna informacja o wypełnianiu wniosków o dopłaty do produkcji rolnej ze środków Unii Europejskiej przez pracownika Urzędu Gminy.

Na terenie gminy Solec nad Wisłą, wszelkich informacji związanych z rolnictwem, programami dla rolników i dopłatami, udziela pracownik Terenowego Zespołu Doradczego Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Lipsku, w każdy piątek w godz. 8:00 – 12:00.