Informacja o sporządzeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Solec nad Wisłą przeznaczonych do sprzedaży

 

Wójt Gminy Solec nad Wisłą na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, iż został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Solec nad Wisłą przeznaczonych do sprzedaży.  Wykaz dotyczy nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym  Solec nad Wisłą.Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Solcu nad Wisłą w dniu 07-04-2017 r. na okres 21 dni.