Informacja dla producentów rolnych

W związku z wystąpieniem w dniach 16-21 kwietnia br. przymrozków wiosennych,

które spowodowały straty w uprawach rolnych, Wójt Gminy Solec nad Wisłą informuje
o możliwości złożenia przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie powstałych szkód.

Formularz wniosku można pobrać w urzędzie, na stronie internetowej urzędu (w załączniku) oraz u sołtysów. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Solec nad Wisłą do dnia 19 maja 2017r.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię aktualnego wniosku o płatności bezpośrednie.

Do Pobrania