Składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2017 rok przedłużone do końca maja

Minister rolnictwa i rozwoju wsi podjęło  decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz obszarowych w ramach PROW 2014-2020 oraz PROW 2007-2013 (tj. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych, ONW, zalesieniowych oraz rolnośrodowiskowych) do 31 maja 2017 roku.

szczegółowe informacje