INFORMACJA O SPORZĄDZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJĘCIA W 2017 R.

 

Wójt Gminy Solec nad Wisłą działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia

21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do oddania  w najem na okres 3 lat.

 Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Solcu nad Wisłą w dniu 19 maja 2017 rok  na okres  21 dni.

Wykaz dotyczy:

 Lokalu użytkowego nr 2  zlokalizowanego w budynku (pawilon) ul. Rynek 12, 27-320 Solec nad Wisłą na działce nr 2902.

Dla nieruchomości nr 2902 założona jest księga wieczysta Nr 1641

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 17,50 m2.  Lokal składa się z 2 pomieszczeń, oraz WC, posiada instalacje elektroenergetyczną, wodociągową oraz kanalizacyjną (opłaty poza czynszem).

Lokal przeznaczony jest do wynajęcia na działalność handlowo-usługową od dnia, w którym nastąpi podpisanie umowy na okres 3 lat. Opłaty będą wnoszone miesięcznie z góry w terminie do 10 dnia miesiąca, którego czynsz dotyczy, na podstawie wystawionej faktury.

Stawka wywoławcza czynszu za 1 miesiąc: 7,00 zł / 1mplus VAT.