Obwieszczenie Wójta Gminy Solec nad Wisłą z dnia 26 maja 2017o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w miejscowości Boiska

 

 

Owieszczenie z 26 maja 2017