Wiosenne inwestycje

Z wielu zadań zaplanowanych w budżecie gminy Solec nad Wisłą na 2017 rok w pierwszej kolejności przystąpiliśmy do budowy kanalizacji sanitarnej w Solcu nad Wisłą oraz przebudowy 4 dróg. Po rozstrzygnięciu przetargów i zawarciu umów Wykonawcy rozpoczęli roboty.

Jeśli chodzi o kanalizację sanitarną, budowana jest sieć o długości 366,4 m, z przykanalikami do granic posesji, sieć prowadzona jest od ulicy Z. Łoteckiego przez ul. Rynek, Krakowską, M. Kopernika z włączeniem do istniejącej studzienki kanalizacyjnej w ul. Staszica). Termin na wykonanie tego zadania jest wyznaczony do końca lipca br., Wykonawcą zadania jest „PROMAR” Zakład Usługowy Krzysztof Prokopczyk z Radomia.

Jednocześnie prowadzone są roboty na 4 drogach gminnych : w Zemborzynie Pierwszym, od drogi wojewódzkiej 754 do mostu na rzece Kamiennej, w Słuszczynie – droga w kierunku  Sadkowic Kolonii oraz w Solcu nad Wisłą – ul. Amernia wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zamkową i droga dojazdowa do zabudowy szeregowej przy ul. Z. Łoteckiego. Wykonawcą ww. zadań jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Karol Cieśla z Chybic. Przebudowa drogi w Zemborzynie Pierwszym została już wykonana. Na odcinku 795 mb powstała nawierzchnia asfaltowa o szerokości 3 m oraz obustronne pobocza z kruszywa. Na pozostałych drogach ułożono nawierzchnie asfaltowe (w Słuszczynie o długości 820 mb, na ul. Amernia - 550 mb, na drodze przy byłym przedszkolu – 130 mb) pozostały do wykonania pobocza z kruszywa. Przebudowa drogi w Słuszczynie jest dofinansowana z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. 

Postępy prac najlepiej widać w terenie, a dla tych, którzy nie mają okazji zobaczyć, załączamy dokumentacje fotograficzną.

A niebawem zostanie ogłoszony przetarg na kolejne drogi oraz zawarte umowy na pozostałe zadania m.in. remont dachu na budynku szkoły i sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samorządowych w Pawłowicach, wymiana ogrodzenia przy Zespole Szkół Samorządowych w Solcu nad Wisłą, remont dachu budynku ośrodka zdrowia w Pawłowicach.

20170531 19295820170531 19360420170601 141451DSC 0020DSC 9901wo 1DSC 0028DSC 0031