Zarządzenie nr 35/2017 Wójta Gminy Solec nad Wisłą w sprawie ustalenia dnia 16 czerwca 2017 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla Urzędu Gminy w Solcu nad Wisłą