Porządek XXXVIII Sesji Rady Gminy Solec nad Wisłą w dniu 27 czerwca 2017 r. o godz. 12:00

 

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy w dniu 30 maja 2017 r.
  4. Podjęcie uchwał:

      a) Uchwała Nr XXXVIII/205/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany obrębów geodezyjnych w jednostce ewidencyjnej Solec nad Wisłą.

b) Uchwała Nr XXXVIII/206/2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nr XXXI/161/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku na rok 2017.

c) Uchwała Nr XXXVIII/207/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Solec nad Wisłą na lata 2017-2027.

5.  Interpelacje i zapytania Radnych.

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

7. Sprawy różne.

8. Zamknięcie posiedzenia Rady Gminy.

Sesja odbędzie się w w Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą, Plac Bolesława Śmiałego 6.