Informacja dla producentów rolnych

 

 

 

W związku z wystąpieniem w dniu 29 czerwca br. gradobicia, które spowodowało straty w uprawach rolnych, Wójt Gminy Solec nad Wisłą informuje o możliwości złożenia przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie powstałych szkód.

Formularz wniosku można pobrać w urzędzie, na stronie internetowej urzędu oraz
u sołtysów.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Solec nad Wisłą do dnia 17 lipca 2017r.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok.W przypadku posiadania zwierząt dołączyć kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt/ księga stada/ paszporty.

Wniosek do POBRANIA