OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Solec nad Wisłą z dnia 05 Lipca 2017

                             

 

  o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

DO POBRANIA