Zbliża się termin płatności III raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Urząd Gminy Solec nad Wisłą przypomina o obowiązku dokonywania wpłat za odbiór odpadów komunalnych. Termin płatności III raty upływa
w dniu 31 lipca 2017 roku i obejmuje miesiące lipiec, sierpień i wrzesień
2017  roku. Niniejszą opłatę należy wnosić na rachunek bankowy Gminy lub
w kasie Banku Spółdzielczego Oddział w Solcu nad Wisłą po pobraniu formularza dowodu wpłaty w Urzędzie Gminy Solec nad Wisłą (wysokość opłaty zgodnie ze złożoną deklaracją).