Porządek XXXIX Sesji Rady Gminy Solec nad Wisłą w dniu 25 lipca 2017 r. o godz. 12:00

 

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy w dniu 27 czerwca 2017 r.

  4. Podjęcie uchwał :

      a) Uchwała Nr XXXIX/208/2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy  Nr XXXI/161/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku na rok 2017.

              5.  Interpelacje i zapytania Radnych.

              6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

              7. Sprawy różne.

              8. Zamknięcie posiedzenia Rady Gminy.

Sesja odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą, Plac B.Śmiałego 6.