Wójt Gminy Solec nad Wisłą zawiadamia że w terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

 

wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.

 Na 1 ha użytków rolnych przypada 86 litrów oleju napędowego. Stawkę zwrotu podatku ustalono w wysokości 1.00 zł za 1 litr oleju.

Pieniądze wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.