Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. obywatelskich, ewidencji ludności, zdrowia, ochrony danych osobowych, archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy Solec nad Wisłą