Spotkanie w Bałtowie

5 maja 2015 r.w  Stowarzyszeniu LGD „Krzemienny Krąg” w Bałtowie odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów dotyczące projektów parasolowych.
W perspektywie finansowej 2014 - 2020, zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, przewidziano nowy system dystrybucji wsparcia małych projektów i w związku z tym wprowadzono tzw. operacje parasolowe oraz powiązane z nimi mikroprojekty. Odbiorcami realizującymi mikroprojekt mogą grupy nieformalne, tj. np. koła gospodyń wiejskich. Wszystkie mikroprojekty wchodzące w skład operacji parasolowej są projektami komplementarnymi i łącznie przyczyniają się do rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich. Przedstawiono między innymi pomysły dwóch przedsięwzięć które dotyczą Gminy Solec nad Wisłą tj. trasy rowerowe, oraz spływ kajakowy rzeką Kamienną.