Porządek XL Sesji Rady Gminy Solec nad Wisłą w dniu 29 sierpnia 2017 r. o godz. 12:00

 

 

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy w dniu 25 lipca 2017 r.
  4. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczynającego się roku szkolnego 2017/2018.
  5. Informacja z działalności Centrum Usług Wspólnych za I półrocze 2017 r.
  6. Podjęcie uchwał :

      a) Uchwała Nr XL/211/2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nr XXXI/161/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku na rok 2017.

  • 7.  Interpelacje i zapytania Radnych.
  • 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
  • 9. Sprawy różne.
  • 10. Zamknięcie posiedzenia Rady Gminy.

 Sesja odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą, Plac Bolesława Śmiałego 6.