Strażackie Święto

 

 

W minioną niedzielę, 27 sierpnia,  plac przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowicach wypełnił się licznie zgromadzonymi strażakami, zaproszonymi gośćmi i uczestnikami święta. W tym dniu jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Pawłowic obchodziła uroczystość włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Uroczystość rozpoczęła się od przemarszu pocztów sztandarowych i wszystkich zgromadzonych przy remizie do kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela, w którym została odprawiona msza w intencji strażaków. Po mszy korowód prowadzony przez dowódcę uroczystości st. kpt. Jakuba Jóźwika i dowódcę pocztów sztandarowych st. asp. Łukasza Łyczkowskiego przeszedł na plac przy remizie OSP, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości. Po złożeniu meldunku o gotowości pododdziałów przedstawicielowi Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Pawłowi Fliszkiewiczowi - Naczelnikowi Wojewódzkiego Ośrodka Szkoleniowego w Pionkach, nastąpiło podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu państwowego. Następnie przybyłych gości powitał Wójt Gminy Solec nad Wisłą – Marek Szymczyk i przedstawił rys historyczny jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowicach.

Podczas uroczystości Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku wspólnie z mł. bryg. Paweł Fliszkiewiczem oraz Kierownikiem Oddziału Spraw Obywatelskich w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Radomiu Zbigniewem Gurtat przekazał na ręce Wójta Gminy, Prezesa Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowicach  Tadeusza Cioska oraz jej Komendanta Piotra Malarskiego akt włączenia jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Zaproszeni goście, przedstawiciele władzy i różnych służb na szczeblu lokalnym i regionalnym zabierali głos gratulując jednostce OSP sukcesu ale także wyrażając słowa uznania dla ich poświęcenia do ratowania życia i mienia. Został także odczytany list od Posła Parlamentu Europejskiego – Zbigniewa Kuźmiuka. W uroczystości wzięli udział m.in:  Przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku na czele z bryg. Tomaszem Krzyczkowskim, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Robert Galas, Starosta Powiatu Lipskiego Roman Ochyński, radni Rady Powiatu Lipskiego, Karol Burek – Zastępca Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lipsku,  poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu powiatu lipskiego, które są włączone do KSRG, jednostki OSP z terenu gminy Solec nad Wisłą oraz druhowie z zaprzyjaźnionej jednostki OSP z Opola Lubelskiego. Po zakończeniu apelu, goście i wszyscy druhowie udali się na poczęstunek, strażacy–gospodarze dla wszystkich, którzy towarzyszyli im w tym ważnym dniu, przygotowali grochówkę.

Fotografia reportażowa