Informacja o sporządzeniu wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia

 

INFORMACJA O SPORZĄDZENIU WYKAZU LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO WYNAJĘCIA W 2017 R.

 

         Wójt Gminy Solec nad Wisłą działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do oddania  w najem na okres 3 lat.

Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Solcu nad Wisłą na okres 21 dni począwszy od dnia 5 września 2017 r.

Lokal użytkowy – magazynowy zlokalizowany jest przy ulicy Aleja Kazimierza Wielkiego 10, 27-320 Solec nad Wisłą na działce nr 290/2. 

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 380 m2.  Lokal składa się z 1 pomieszczenia, posiada instalacje elektroenergetyczną (opłata poza czynszem).

Lokal przeznaczony jest do wynajęcia na działalność handlowo-usługową od dnia, w którym nastąpi podpisanie umowy na okres 3 lat.

Czynsz ustala się na podstawie Zarządzenia  Nr 49/2017 Wójta Gminy Solec nad Wisłą z dnia 10 sierpnia 2017r.

Czynsz płatny jest miesięcznie do dnia 10 każdego miesiąca.

Najemca będzie ponosił wszelkie inne opłaty wynikające z tytułu najmu lokalu i prowadzenia działalności.

link do wykazu w BIP: lokale użytkowe przeznaczone do wynajęcia