Informacja o sporządzeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy Solec nad Wisłą przeznaczonych do sprzedaży.

 

INFORMACJA

O SPORZĄDZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Wójt Gminy Solec nad Wisłą na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, iż został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Solec nad Wisłą przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz dotyczy nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym  Solec nad Wisłą.

Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy      w Solcu nad Wisłą w dniu 12-09-2017 r.  na okres 21 dni.   

 

wykaz nieruchomości :  Do Pobrania