Rada Techniczna

W dniu 6 maja 2015 r. Wójt Gminy Solec nad Wisłą Marek Szymczyk uczestniczył w Radzie Technicznej zorganizowanej w Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą. Spotkanie zorganizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie dotyczyło rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 747 wraz z dojazdami do nowo budowanego mostu na rzece Wiśle. W spotkaniu omawiano między innymi terminy które dotyczą realizacji tego przedsięwzięcia, oraz bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Solec nad Wisłą podczas budowy.