Porządek XLI Sesji Rady Gminy Solec nad Wisłą

w dniu 26 września 2017 r. o godz. 11:00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą

 

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy w dniu 29 sierpnia 2017 r.
  4. Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej.
  5. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Kultury.
  6. Sprawozdaniez wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.
  7. Podjęcie uchwał :

      a) Uchwała Nr XLI/212/2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nr XXXI/161/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku na rok 2017.

8.  Interpelacje i zapytania Radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie posiedzenia Rady Gminy.