Rozstrzygniecie gminnego konkursu plastycznego ogłoszonego przez Wójta Gminy Solec nad Wisłą

 

 

„2017 Rok Rzeki Wisły.  Królowa polskich rzek

w 550 rocznicę pierwszego wolnego flisu na Wiśle -  pejzaże i legendy”,

 

Wręczenie nagród oraz wyróżnień odbędzie się 30 września o godzinie 11.30  w porcie Kłudzie podczas pikniku nadwiślańskiego - XI Wielkich Królewskich Regat Wiślanych.

W związku z obchodzonym„Rokiem Rzeki Wisły”, Marek Szymczyk, Wójt Gminy Solec nad Wisłą ogłosił gminny konkurs plastyczny dla uczniów uczęszczających do wszystkich typów szkół na  terenie  Gminy Solec nad Wisłą.

Rzeka Wisła jest dobrem wspólnym Polaków i stanowi o dziedzictwie kulturowym.

Do udziału w  konkursie zgłoszono 62 prace wykonane przez uczniów wszystkich szkół  podstawowych z terenu gminy Solec nad Wisłą oraz wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą. Autorzy zaprezentowali walory krajobrazowe Wisły, legendy związane z Wisłą i znaczenie gospodarcze Wisły. Prace wykonane zostały w różnych technikach i prezentowały wysoki poziom.

Organizator powołał Komisję Konkursową  w składzie: Małgorzata Szot-Wróblewska, nauczyciel plastyki w SP w Solcu nad Wisłą - koordynator konkursu, Anna Kowaleczka, nauczyciel plastyki w NSPzOP w Przedmieściu Dalszym,  Mariola Kolenda, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Solcu nad Wisłą, Agnieszka Sobolewska, Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Solcu nad Wisłą, Lidia Wrona, nauczyciel plastyki w SP w Pawłowicach (z przyczyn od siebie niezależnych nie mogła uczestniczyć w posiedzeniu).

Komisja Konkursowa dokonała wnikliwej oceny prac w trzech kategoriach wiekowych i w wyniku dyskusji oraz głosowania przyznała łącznie dziesięć nagród oraz czternaście wyróżnień.

Nagrodzeni  w kategorii klasy I-III  SP

Miejsce I     -  Dorota Zubała,   SP Solec nad Wisłą,

Miejsce II    - Aleksandra Zielińska, SP w Pawłowicach,

Miejsce III   - Karolina Przygocka, SP w Pawłowicach.

Wyróżnieni  w kategorii klasy I-III SP:

Igor Tuszyński, SP w Pawłowicach,

Sandra Wasik, NSPzOP w Przedmieściu Dalszym,

Olaf Drzymała,  SP w Pawłowicach,

Krystian Tłuścik, SP w Pawłowicach.

Nagrodzeni  w kategorii  klasy IV- VI SP:

Miejsce I  ex aequo  -  Julia Gajos, SP w Solcu nad Wisłą,

Miejsce I ex aequo  -  Julia Król, SP w Solcu nad Wisłą,

Miejsce II -  Matylda Kacperek, NSPzOP w  Przedmieściu Dalszym,

Miejsce III   - Bartosz Pałka,  SP w Solcu nad Wisłą,

Wyróżnieni  w kategorii klasy IV – VI SP:

Eliza Matysek, SP w Pawłowicach,

Maria Gawlik, SP w Solcu nad Wisłą,

Maja Masternak, SP w Solcu nad Wisłą,

Dominika Sepioło, NSPzOP w  Przedmieściu Dalszym,

Michalina Wiatrowska, NSPzOP w  Przedmieściu Dalszym,

Kinga Tuszyńska, SP w Pawłowicach.

Nagrodzeni  w kategorii klasy VII SP – II,  III PG

Miejsce I - Julia Pilas,  SP w Solcu nad Wisłą,

Miejsce II ex aequo  - Natalia Madej,  PG w Solcu nad Wisłą

Miejsce II  ex aequo Gabriela Skwira,   SP w Solcu nad Wisłą

Wyróżnieni w kategorii  klasy VII SP – II,  III PG.

Natalia Wasila, PG w Solcu nad Wisłą,

Klaudia Fundowicz, NSPzOP w  Przedmieściu Dalszym,

Klaudia Kacperek, PG w Solcu nad Wisłą

Paulina Mgłosiek,  PG  w Pawłowicach.

Dziękujemy za udział w konkursie.

Wójt Gminy Solec nad Wisłą

Stowarzyszenie Przyjaciół Solca nad Wisłą

Koordynator konkursu: Małgorzata Szot-Wróblewska

Nagrodzone Prace

Daria Zubaa

Aleksandra ZieliskaPrzygockaWyronienia Kl. I IIIJulia GajosJulia KrolMatylda KacperekBartosz PakaWyronienia kl. 4 6Julia PilasNatalia MadejGabriela SkwiraWyronienia kl. 7 3PG