Zbliża się termin płatności IV raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

Urząd Gminy Solec nad Wisłą przypomina o obowiązku dokonywania wpłat za odbiór odpadów komunalnych. Termin płatności IV raty upływa
w dniu 31 października 2017 roku i obejmuje miesiące październik, listopad
i grudzień 2017 roku. Niniejszą opłatę należy wnosić na rachunek bankowy Gminy lub w kasie Banku Spółdzielczego Oddział w Solcu nad Wisłą po pobraniu formularza dowodu wpłaty w Urzędzie Gminy Solec nad Wisłą (wysokość opłaty zgodnie ze złożoną deklaracją).