Zaproszenie na spotkanie konsultacyjno – szkoleniowe – 14.11.2017 r.

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" w związku z planowanymi naborami wniosków o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięć 1.1.2 „Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów i usług turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD”, 2.2.2 „Powstanie nowych podmiotów gospodarczych” oraz 2.2.5 „Rozwój działalności gospodarczej”,serdecznie zaprasza wszystkich potencjalnych beneficjentów jak również zainteresowane osoby z ternu gmin: Bałtów, Bodzechów, Ćmielów, Kunów, Chotcza, Lipsko, Rzeczniów, Sienno
i Solec nad Wisłą  na spotkanie konsultacyjno -  szkoleniowe dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Pod działanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.  

Spotkanie odbędzie się 14 listopada 2017 r.(wtorek) o godz.10.00 w Galerii Fotografii Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim (Aleja 3 Maja 6, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski).

Przypominamy, iż udział w spotkaniu to jedno z kryteriów oceny wniosków, za które przyznawane będą dodatkowe punkty.