Promesa na odbudowę dróg gminnych

Dnia 9 listopada  2017 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyło się uroczyste przekazanie promes, które w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka wręczyli: Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera i Wicewojewoda Artur Standowicz. Promesę w wysokości 240 000,00 zł na realizację zadań dotyczących przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych odebrał Wójt Gminy Solec nad Wisłą Marek Szymczyk.

Przekazane środki zostaną przeznaczone na następujące zadania :

1. Remont drogi gminnej na działce ewid. nr 2302/2 na odcinku od km 0+000 do km 0+ 390 o długości 0,390 km w miejscowości Przedmieście Bliższe

2. Remont drogi gminnej nr 190652 W  w miejscowości Zemborzyn Pierwszy na odcinku od km 0+000 do km 0+298 o długości 0,298 km

3. Remont drogi gminnej na działce ewid nr 215 w miejscowości Glina na odcinku od km 0+000 do km 0+300 o dlugości 0,30 km

W chwili obecnej trwa procedura przetargowa, a remonty  mają zostać wykonane do końca b.r.

Jest to bardzo korzystna forma pomocy ponieważ stanowi aż 80 % wartości inwestycji .

Wspomniane drogi zostały uszkodzone podczas deszczy nawalnych które nawiedziły nasza gminę w miesiącach lutym i maju b.r .

Warto dodać,  że ze środków  MSWIA  została wyremontowana w bieżącym roku  na terenie gminy Solec nad Wisłą  droga powiatowa nr 1931W na odcinku 2,2 km Sadkowice-Sadkowice II (Księża Strona). Wkład finansowy gminy Solec nad Wisłą w remont drogi to 10 % zadania, równy dofinansowaniu powiatu lipskiego

DSC 0263fot 2Promesa