ZAPROSZENIE na spotkanie dotyczące przebudowy drogi wojewódzkiej nr 754 w Solcu nad Wisłą

Wójt Gminy Solec nad Wisłą serdecznie zaprasza mieszkańców                    

Solca nad Wisłą oraz właścicieli nieruchomości przylegających do pasa drogi wojewódzkiej nr 754 na spotkanie dotyczące przebudowy drogi

 (odcinek  ul. Radomska - Jana Wnuka - Strażacka).

Tematem przewodnim spotkania będzie kwestia przekazania części nieruchomości w celu wykonania przebudowy.

Spotkanie odbędzie się w budynku Remizy OSP w Solcu nad Wisłą                    

(ul. Strażacka 12) w dniu 21.05.2015 r. (czwartek) o godz. 17:00.