INFORMACJA O PŁATNOŚCIACH ZA ODPADY KOMUNALNE W 2018 ROKU