INFORMACJA W SPRAWIE PRZYZNAWANIA MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

 

INFORMACJA
W SPRAWIE PRZYZNAWANIA MEDALI
ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

 

Małżonkowie, którzy przeżyli 50 lat w jednym związku małżeńskim, mogą zgłosić w Urzędzie Stanu Cywilnego w Solcu nad Wisłą, że nabyli prawo do otrzymania MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE. Odznaczenie to może być przyznane tylko jeden raz i nie jest przyznawane osobom karanym.

Zgłoszenia wniosków o przyznanie Medali można dokonać osobiście, za pośrednictwem rodziny lub drogą korespondencyjną w USC właściwym dla miejsca zamieszkania Jubilatów (nie zawsze jest to USC, w którym zawarte zostało małżeństwo).
Zainteresowanych prosi się o wypełnienie załączonego zgłoszenia
i doręczenie do Urzędu Stanu Cywilnego do końca lutego każdego roku.

DO POBRANIA Wniosek w celu nadania medali za  50 lecie małżeństwa