Przypominamy o składaniu wniosków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

 

Od 1 lutego bieżącego roku rolnicy z naszej gminy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej.

Rozporządzeniem z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2215), Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu akcyzy na 2018 r. w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju

W okresie od dnia 1 lutego do 28 lutego 2018 r. producenci rolni składają wniosek o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego zakupionego na potrzeby prowadzonej produkcji rolnej w okresie od od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.

Podstawą zwrotu podatku akcyzowego jest wniosek, do którego producent rolny powinien dołączyć faktury VAT, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Wypłata zwrotu - w przypadku wniosków złożonych w terminie od 1 lutego do 28 lutego 2018 r. - nastąpi w okresie 1 - 30 kwietnia 2018 r.