Remont i przebudowa drogi wojewódzkiej 754 w Gminie Solec nad Wisłą

 

 

W dniu 7 lutego Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg na remont prawie 2 km odcinka drogi wojewódzkiej 754 w Boiskach. Zakres robót obejmie ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z odbudową poboczy i odmuleniem rowów przydrożnych.

Jak informuje MZDW w Warszawie, w najbliższych dniach zostanie ogłoszony również przetarg na przebudowę kolejnego odcinka drogi wojewódzkiej 754 na terenie Solca nad Wisłą, mieszkańcom znanej jako ul. Radomska i Jana Wnuka.

To drugie zadanie obejmuje przebudowę drogi wjazdowej  do Solca nad Wisłą. Jej znaczenie komunikacyjne jak i wizerunkowe ma dla nas wszystkich ogromne znaczenie.  Remont bez wątpienia poprawi komfort  i bezpieczeństwo użytkowników drogi  poruszających się pojazdami jak i pieszych .

W ramach zadania zostanie wykonana kanalizacja deszczowa, chodniki oraz ciągi komunikacyjne dla pieszych i nowa nawierzchnia jezdni.

Na uwagę zasługuje bardzo dobra współpraca pomiędzy władzami gminy, a   Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich. Po stronie Urzędu Gminy w Solcu nad Wisła  znalazło się wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszystkich uzgodnień potrzebnych do otrzymania pozwolenia na budowę, natomiast inwestorem zadania jest samorząd woj. mazowieckiego.

Jest to jedno z priorytetowych zadań jakie postawiły sobie za cel obecne władze gminy i wszystko wskazuje na to, uda się ten cel zrealizować w roku 2018 .

Szacunkowy koszt obu inwestycji to kwota ponad 5 mln zł.

O dalszych etapach postępowania będziemy Państwa informować na bieżąco .