Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

 

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i sportu na terenie gminy Solec nad Wisłą - szkolenie dzieci i młodzieży oraz
organizacja rozgrywek w piłce nożnej, popularyzacja tej dziedziny sportu.

Ogłoszenie o konkursie dostępne tutaj : DO POBRANIA