Wójt Gminy Solec nad Wisłą informuje, że w dniu 28 lutego 2018r. mija termin przyjmowanych wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów na rok szkolny 2017/2018

 

 

Miesięczny dochód uprawniający do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego nie może przekraczać 514 zł netto na osobę w rodzinie ucznia.

Wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2017/2018 wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód w rodzinie ucznia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku  (styczeń 2018r.) należy składać do 28 lutego 2018r.  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Solcu nad Wisłą, ul. Rynek 1. Stypendium  szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne. Szczegółowe informacje w sprawie stypendium szkolnego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej .