ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2018

 

 

DO POBRANIA - ZAPYTANIE OFERTOWE „Dostosowanie dokumentacji stworzonej w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego do wymogów Mazowieckiego WFOŚiGW celem pozyskania finansowania inwestycji OZE dla mieszkańców gminy Solec nad Wisłą”

DO POBRANIA -  FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

DO POBRANIA - Informacja o wyborze oferty