Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Solec nad Wisłą.

 

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i sportu na terenie gminy Solec nad Wisłą. DO POBRANIA