Zarządzenie Wójta 45/2015 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w II półroczu 2015 i organizacji pracy Urzędu Gminy Solec nad Wisłą