Zarządzenie XIII Wójt Gminy Solec nad Wisłą

 

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Solec nad Wisłą.

DO POBRANIA