Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”

informuje, iż zakończono ocenę wniosków o powierzenie grantu, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach Przedsięwzięcia  2.1.1. „Inicjatywa grup mieszkańców na rzecz rozwoju LGD”

 

w terminie od 08.03.2018 r. do 22.03.2018 r..
Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się na poniższych listach rankingowych.

http://www.krzemiennykrag.info/2018/04/wyniki-oceny-wnioskow-nabor-12018g/