Informacja o wyborze oferty na wykonanie przęglądu obiektów inżynieryjnych w Gminie Solec nad Wisłą

 

 

 

informacja o wyborze ofertinformacja z sesji otwarcia ofert