Dzieje się na drogach ....

 

 

I nie chodzi tu o zdarzenia drogowe, ale o roboty budowlane, które ruszyły wczesną wiosną. Kwiecień, dzięki łagodnej pogodzie był bardzo dobrze wykorzystany przez firmy drogowe.

Spośród dróg gminnych, w pierwszej kolejności zostały poddane przebudowie drogi : w Przedmieściu Dalszym, w Sadkowicach i Pawłowicach.

W  Przedmieściu została położna nawierzchnia asfaltowa na odcinku 300 mb. Krótki odcinek drogi prowadzącej od Solca przez Przedmieście Dalsze do Lipska, ale dla mieszkańców, którzy każdego dnia  korzystają z niej, droga ta ma pierwszorzędne znaczenie. Droga oprócz nawierzchni została umocniona poboczami z kruszywa oraz zjazdami na posesje.

W  Sadkowicach nawierzchnię asfaltową na odcinku 700 mb położono na drodze w kierunku Kalinówka. O przebudowę tej drogi zabiegali mieszkańcy od kilku lat. W 2018 ziściło się marzenie  o utwardzonej asfaltowej drodze, a gminie realizację inwestycji ułatwiło dofinansowanie w kwocie 100 tys. złotych  z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,  w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Przebudowie została poddana także droga łącząca miejscowości Pawłowice i Glina, przebiegająca przez Pawłowice Górne. Droga w początkowym odcinku była już bardzo zniszczona - spękana nawierzchnia, brak odwodnienia, nieregularny profil, w dodatku stromy podjazd pod górę z zakrętami. W przypadku tej drogi oprócz ułożenia nowej nawierzchni na odcinku 430 mb zaprojektowano odwodnienie - obustronne rowy, dzięki którym spływająca woda, nie będzie wypłukiwać nawierzchni oraz pobocza z kruszywa.To pierwszy etap modernizacji dróg gminnych zaplanowanych w budżecie gminy Solec nad Wisłą.  Na  wykonawców czekają ul. Kopernika i Gostecka w Solcu i droga w Kolonii Raj.

Ale nie tylko na drogach gminnych widać zmiany. Kontynuowane są roboty przy budowie nowego śladu drogi wojewódzkiej 747 Kolonia Nadwiślańska – Lipsko, jak bardzo zaawansowane są prace przy tej inwestycji można zobaczyć na zdjęciach.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wczesną wiosną przeprowadził remont drogi wojewódzkiej 754 - na odcinku ponad 2 km od granicy z gminą Lipsko do Boisk została ułożona nawierzchnia asfaltowa do wykonania pozostały pobocza i odmulenie przydrożnych rowów.

W najbliższych dniach zostanie zawarta umowa na remont kolejnego odcinka drogi 754 obejmującego ul. Radomską i  J.Wnuka w Solcu nad Wisłą. W ramach tej inwestycji zostanie ułożona nawierzchnia asfaltowa, kanalizacja deszczowa oraz chodniki. Wartość tej inwestycji to kwota ponad 3,8 mln zł.  Po stronie gminy było opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tego przedsięwzięcia. Dzięki dobrej współpracy władz gminy i Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich udało się doprowadzić do realizacji tą długo oczekiwaną inwestycję. Termin zakończenia robót to jesień  bieżącego roku. 

DSC 3563DSC 3560DJI 0031DJI 0026DJI 0025DJI 0022